ยินดีต้อนรับสู่บริการที่อบอุ่นกับโรงพยาบาลสัตว์บางกอก สาขาราชพฤกษ์ และสาขากัลปพฤกษ์---พร้อมเปิดบริการ 24 ชม.และโรงแรมสัตว์เลี้ยง สนใจรีบติดต่อจองห้องพัก/กรงที่ 02-4578233
share : 
|

 

ทีมสัตวแพทย์

 
น.สพ. อภิชาติ  ศรีฟ้าวัฒนา ( หมอหมิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ - นามสกุล น.สพ. อภิชาติ  ศรีฟ้าวัฒนา ( หมอหมิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาที่ถนัด คลินิกศัลกรรมกระดูกและข้อต่อ-เนื้อเยื่อ
ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2544  จบสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2544-2546 ทำงานแผนกอายุรกรรมและคลินิกฉุกเฉิน - คลินิกเฉพาะทางโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2546-2548 ทำงานแผนกศัลยกรรม  โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2548-2552 ทำงานแผนกศัลยกรรม กระดูก-ข้อต่อและเนื้อเยื่อ  โรงพยาบาลสัตว์ เอกชน
พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน ทำงานแผนกศัลยกรรม กระดูก-ข้อต่อและเนื้อเยื่อ โรงพยาบาลสัตว์บางกอก

ตารางเวรออกตรวจรักษา   

                                               จันทร์   /  พุธ   /ศุกร์     10.00 -  12.00  น.

                                           .

                                               

น.สพ. พีรุทย์  เชียรวิชัย (หมออู๋ ) เกียรตินิยม ,ม.เกษตรฯ
ชื่อ - นามสกุล น.สพ. พีรุทย์  เชียรวิชัย (หมออู๋ ) เกียรตินิยม ,ม.เกษตรฯ
สาขาที่ถนัด คลินิคอายุรกกรมสัตว์เล็กและสัตว์เลี้ยงพิเศษ ( EXOTIC PET)
ประวัติการทำงาน

2552 จบสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์

2552-2555 สัตวแพทย์อายุรกรรม โรงพยาบาลสัตว์เอกชน 

ปัจจุบัน    จบปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นสัตวแพทย์อายุรกรรมสัตว์เล็ก และทางด้านสัตว์เลี้ยงพิเศษ ( EXOTIC  PET )

               โรงพยาบาลสัตว์บางกอก

ตารางเวรออกตรวจรักษา   

                อาทิตย์    9.00 - 22.00 น.

                                           

                                               

สพ.ญ. รมณีย์  เพริศพรายพันธุ์    (หมอเอ็ม) เกียรตินิยม  ม.เกษตรฯ
ชื่อ - นามสกุล สพ.ญ. รมณีย์  เพริศพรายพันธุ์ (หมอเอ็ม) เกียรตินิยม ม.เกษตรฯ
สาขาที่ถนัด คลินิคอายุรกรรมและสูติกรรมสัตว์เลี้ยง
ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2552                        จบคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2552                        ทำงานสัตวแพทย์ด้านอายุรกรรมสัตว์เลี้ยงและที่โรงพยาบาลสัตว์เอกชน

พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน         ทำงานสัตวแพทย์ด้านอายุรกรรมสัตว์เลี้ยงและคลินิกพิเศษผิวหนังโรงพยาบาลสัตว์บางกอก

 

        ตารางเวรออกตรวจรักษา   

                              

                        จันทร์ - ศุกร์           :   8.00 -  13.00  น. (สาขากัลปพฤกษ์)

                                    

                        

ผศ.สพ.ญ.ดร. แนน  ช้อยสุนิรชร (อาจารย์น้อย)     Asst.prof.Dr.Nan Choisunirachon   ,จุฬาฯ
ชื่อ - นามสกุล ผศ.สพ.ญ.ดร. แนน  ช้อยสุนิรชร (อาจารย์น้อย) Asst.prof.Dr.Nan Choisunirachon ,จุฬาฯ
สาขาที่ถนัด สาขาศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์ ด้านทัศนวินิจฉัย(เอ็กซเรย์,อัลตร้าซาวด์,เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์CT และ MRI) และเฉพาะทางด้านมะเร็งวิทยา
ประวัติการทำงาน

2546  :   จบการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง  ) สพ.บ.  คณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551   :  จบการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์   วท.ม.  คณะสัตวแพทยศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2556    :  จบการศึกษาดุุษฎีบัณฑิต   (ปริญญาเอก ) Ph.D . สาขาศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์  วิชาเอกมะเร็งวิทยาและทัศนวินิจฉัย  มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ปัจจุบัน  :  ทำงานในตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์  โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ตารางออกตรวจรักษา

                   วันเสาร์    9.00 - 13.00 น. 

น.สพ. วงศกร  ว่องวทัญญู (หมอเอก)
ชื่อ - นามสกุล น.สพ. วงศกร  ว่องวทัญญู (หมอเอก)
สาขาที่ถนัด คลินิคอายุรกรรมสัตว์เล็กและสัตว์เลี้ยงพิเศษ (EXOTIC PET)
ประวัติการทำงาน

 พ.ศ. 2552                        จบคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2552                        ทำงานสัตวแพทย์ด้านอายุรกรรมสัตว์เลี้ยงและที่โรงพยาบาลสัตว์เอกชน

พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน         ทำงานสัตวแพทย์ด้านอายุรกรรมสัตว์เลี้ยงโรงพยาบาลสัตว์บางกอก

 

ตารางเวรออกตรวจรักษา   

                                               อังคาร                   :  17.00  - 21.00     น.

                                               พุธ                        :  17.00  -  21.00   น.

                                               เสาร์                      :   9.00 -  21.00  น.

                                หยุด     อาทิตย์ ,จันทร์,พฤหัส,ศุกร์

 

สพ.ญ. อรจิรา  มิตรอุปถัมภ์   ( หมออร) .,เกียรตินิยมอันดับ2  ม.มหิดล
ชื่อ - นามสกุล สพ.ญ. อรจิรา  มิตรอุปถัมภ์ ( หมออร) .,เกียรตินิยมอันดับ2 ม.มหิดล
สาขาที่ถนัด คลินิคโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด /อัลตร้าซาวด์ /โรคตา
ประวัติการทำงาน

              พ.ศ. 2559      :  จบการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

             พ.ศ.2562        : จบโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Ophthalmic surgery and equipment 

              พ.ศ.2562       : จบโครงการฝึกอบรม Advanced seminar and workshop in cardiology คณะสัตวแพทย์ศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

               ปัจจุบัน          : สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์บางกอก แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด / โรคตา

    ตารางเวรออกตรวจ

             จันทร์           :      19.00-7.00 น.

            พฤหัส           :      10.00-21.00 น

             ศุกร์              :        9.00-19.00 น.

             เสาร์             :      10.00-19.00 น.

             อาทิตย์        :        7.00-18.00 น. 

         วันหยุด  อังคาร-พุธ

 

สพ.ญ.ฉัตรกมล  เขียวศิริ ( หมอตั๋น) ม.มหิดล
ชื่อ - นามสกุล สพ.ญ.ฉัตรกมล  เขียวศิริ ( หมอตั๋น) ม.มหิดล
สาขาที่ถนัด คลินิคอายุรกรรมฉุกเฉิน
ประวัติการทำงาน

 จบการศึกษาปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559

 ปัจจุบัน       : สัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์บางกอก

      ตารางเวรออกตรวจ

      จันทร์           :       12.00-21.00 น.(สาขากัลปพฤกษ์)

       พุธ               :       12.00-21.00 น. (สาขากัลปพฤกษ์)

       ศุกร์            :        21.00-7.00 น. 

       

 

สพ.ญ. จิตตพร  จำคำสอน (หมอเนส) ุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ - นามสกุล สพ.ญ. จิตตพร  จำคำสอน (หมอเนส) ุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาที่ถนัด เฉพาะทางด้านสูติกรรม, สัตว์เลี้ยงพิเศษ (Exotic pet)
ประวัติการทำงาน

 2558 - จบการศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2558-2560 - ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรอบรมภายหลังปริญญา (Internship-diploma Program) โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                     - หลักสูตรอบรมระยะสัั้น การตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว์เลี้ยงพิเศษ  หน่วยสัตว์เลี้ยงพิเศษ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

2560- ปัจจุบัน  สัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์บางกอก

ตารางเวรออกตรวจรักษา

อังคาร  9.00-18.00

พุธ        9.00-18.00

พฤหัส   9.00-20.00

ศุกร์      10.00-22.00

เสาร์     19.00-7.00  

วันหยุด อาทิตย์, จันทร์

สพ.ญ.วารินี  ระดา (หมอตะเกียง)DVM., ม.มหิดล
ชื่อ - นามสกุล สพ.ญ.วารินี  ระดา (หมอตะเกียง)DVM., ม.มหิดล
สาขาที่ถนัด อายุรกรรมระบบต่อมไร้ท่อ/ระบบทางเดินอาหาร/ระบบทางเดินปัสสาวะ
ประวัติการทำงาน

 จบการศึกษาปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559

 ปัจจุบัน       : สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์บางกอก

      ตารางเวรออกตรวจ

      จันทร์           :       9.00-21.00 น.

       อังคาร        :        19.00-7.00 น.

       ศุกร์            :        10.00-19.00 น.

       เสาร์            :      7.00-16.00 น.

       อาทิตย์       :     10.00-21.00 น.

 

 

สพ.ญ.นันทกา  โพธิกุล (หมอมิน) ม.เกษตร
ชื่อ - นามสกุล สพ.ญ.นันทกา  โพธิกุล (หมอมิน) ม.เกษตร
สาขาที่ถนัด คลินิคผิวหนัง/อายุรกรรม
ประวัติการทำงาน

  ปีพ.ศ. 2554       จบการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ปีพ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน    สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตวบางกอก
 
   ตารางเวรออกตรวจ
          จันทร์        :   12.00-21.00 น. ( สาขากัลปพฤกษ์)
          อังคาร       :    12.00-21.00 น. ( สาขากัลปพฤกษ์)
          พุธ            :     7.00-19.00 น.  
          พฤหัส       :     19.00-7.00น.    
          อาทิตย์     :     8.00-18.00 น.   (สาขากัลปพฤกษ์)
                       หยุด  :  ศุกร์-เสาร์
สพ.ญ.ธมชนก  จารุพันธุ์ (หมอลูกหมี) ม.เกษตร
ชื่อ - นามสกุล สพ.ญ.ธมชนก  จารุพันธุ์ (หมอลูกหมี) ม.เกษตร
สาขาที่ถนัด คลินิคแมว/ศัลยกรรมสัตว์เล็ก
ประวัติการทำงาน

  ปีพ.ศ. 2554       จบการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ปีพ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน    สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตวบางกอก
 
   ตารางเวรออกตรวจ 
          จันทร์        :   10.00-20.00 น. 
          อังคาร       :    7.00-17.00 น. 
          พุธ            :    1900-7.00 น.  
          เสาร์          :    8.00-21.00น.    (สาขากัลปพฤกษ์)
          อาทิตย์     :    13.00-21.00 น.   (สาขากัลปพฤกษ์)
                       วันหยุด  :  พฤหัส -ศุกร์

 

 

 

 
น.สพ. พีรวิชญ์  ภุชงค์มาศ  DVM.,(จุฬาฯ)
ชื่อ - นามสกุล น.สพ. พีรวิชญ์  ภุชงค์มาศ DVM.,(จุฬาฯ)
สาขาที่ถนัด อายุรกรรมทั่วไป/ผิวหนัง
ประวัติการทำงาน
    พ.ศ. 2563    จบการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
    ปัจจุบัน      สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์บางกอก
   
    ตารางเวรออกตรวจ
   
          พุธ       :   9.00-19.00 น
          พฤหัส  :    9.00-21.00 น.
          ศุกร์     :   7.00-17.00 น.
          เสาร์    :   10.00-19.00 น. (สาขากัลปพฤกษ์)
          อาทิตย์ : 18.00-7.00 น.
                  หยุดจันทร์-อังคาร
 
 
 

 

 

สินค้า

ดูทั้งหมด


8plaza.com  eighteggs.com  8webs.com
  © 2009 โรงพยาบาลสัตว์บางกอก All Rights Reserved.  |  by Eight Eggs Co., Ltd.
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
 Email:     Tel: 0-2457-8233