ยินดีต้อนรับสู่บริการที่อบอุ่นกับโรงพยาบาลสัตว์บางกอก สาขาราชพฤกษ์ และสาขากัลปพฤกษ์---พร้อมเปิดบริการ 24 ชม.และโรงแรมสัตว์เลี้ยง สนใจรีบติดต่อจองห้องพัก/กรงที่ 02-4578233
share : 
|

โปรโมชั่น

ดูทั้งหมด
รวมพลคนรักสัตว์เลี้ยงที่สำเพ็ง2 รวมพลคนรักสัตว์เลี้ยงที่สำเพ็ง2

อ่านต่อ..
Promotion สุดพิเศษสำหรับคุณ ฉลองเปิดสาขาใหม่ เฉพาะ 100 ตัวแรกเท่านั้น Promotion สุดพิเศษสำหรับคุณ ฉลองเปิดสาขาใหม่ เฉพาะ 100 ตัวแรกเท่านั้น
ฉลองเปิดสาขา กัลปพฤกษ์ วันที่ 20 มิถุนายน 2558 ทางโรงพยาบาลสัตว์บางกอกได้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้กับคุณลูกค้าทุกท่าน
อ่านต่อ..

 

ทีมสัตวแพทย์

 
น.สพ. อภิชาติ  ศรีฟ้าวัฒนา ( หมอหมิน)
ชื่อ - นามสกุล น.สพ. อภิชาติ  ศรีฟ้าวัฒนา ( หมอหมิน)
สาขาที่ถนัด แผนกศัลกรรมกระดูกและข้อต่อ-เนื้อเยื่อ
ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2544  จบสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2544-2546 ทำงานแผนกอายุรกรรมและคลินิกฉุกเฉิน - คลินิกเฉพาะทางโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2546-2548 ทำงานแผนกศัลยกรรม  โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2548-2552 ทำงานแผนกศัลยกรรม กระดูก-ข้อต่อและเนื้อเยื่อ  โรงพยาบาลสัตว์เอกชัย
พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน ทำงานแผนกศัลยกรรม กระดูก-ข้อต่อและเนื้อเยื่อ / คลินิกโรคตาโรงพยาบาลสัตว์บางกอก

ตารางเวรออกตรวจรักษา   

                                               จันทร์ - พุธ         10.00 -  15.00  น.

                                               ศุกร์                     22.00  -  7.00  น.

                                               

น.สพ. พีรุทย์  เชียรวิชัย (หมออู๋ ).,เกียรตินิยม ,ม.เกษตรฯ
ชื่อ - นามสกุล น.สพ. พีรุทย์  เชียรวิชัย (หมออู๋ ).,เกียรตินิยม ,ม.เกษตรฯ
สาขาที่ถนัด สัตว์เลี้ยงพิเศษ ( EXOTIC PET)
ประวัติการทำงาน

2552 จบสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม )คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์

2552-2555 สัตวแพทย์อายุรกรรม โรงพยาบาลสัตว์เอกชน 

ปัจจุบัน ศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหิดล

             และเป็นสัตวแพทย์อายุรกรรมสัตว์เล็กและทางด้านสัตว์เลี้ยงพิเศษ ( EXOTIC  PET ) โรงพยาบาลสัตว์บางกอก

ตารางเวรออกตรวจรักษา   

                                             อาทิตย์    9.00 - 22.00 น.

                                           

                                               

สพ.ญ. รมณีย์  เพริศพรายพันธุ์    (หมอเอ็ม) เกียรตินิยม  ม.เกษตรฯ
ชื่อ - นามสกุล สพ.ญ. รมณีย์  เพริศพรายพันธุ์ (หมอเอ็ม) เกียรตินิยม ม.เกษตรฯ
สาขาที่ถนัด อายุรกรรมและสูติกรรมสัตว์เลี้ยง
ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2552                        จบคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2552                        ทำงานสัตวแพทย์ด้านอายุรกรรมสัตว์เลี้ยงและที่โรงพยาบาลสัตว์เอกชน

พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน         ทำงานสัตวแพทย์ด้านอายุรกรรมสัตว์เลี้ยงและคลินิกพิเศษผิวหนังโรงพยาบาลสัตว์บางกอก

ตารางเวรออกตรวจรักษา   

                              

                                         

                                                                    พฤ            :   21.00 -  07.00  น.

                                    

                        

ผศ.สพ.ญ.ดร. แนน  ช้อยสุนิรชร (อาจารย์หมอน้อย)
ชื่อ - นามสกุล ผศ.สพ.ญ.ดร. แนน  ช้อยสุนิรชร (อาจารย์หมอน้อย)
สาขาที่ถนัด สาขาศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์ เฉพาะทางด้านมะเร็งวิทยา และด้านทัศนวินิจฉัย(เอ็กซเรย์,อัลตร้าซาวด์,เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ และเอ็มอาร์ไอ)
ประวัติการทำงาน

2546  :   จบการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง  ) สพ.บ.  คณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551   :  จบการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์   วท.ม.  คณะสัตวแพทยศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2556    :  จบการศึกษาดุุษฎีบัณฑิต   (ปริญญาเอก ) Ph.D . สาขาศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์  วิชาเอกมะเร็งวิทยาและทัศนวินิจฉัย  มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ปัจจุบัน  :  ทำงานในตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์  โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ตารางออกตรวจรักษา

                   วันเสาร์    9.00 - 12.00 น. 

น.สพ. วงศกร  ว่องวทัญญู (หมอเอก)
ชื่อ - นามสกุล น.สพ. วงศกร  ว่องวทัญญู (หมอเอก)
สาขาที่ถนัด อายุรกรรมสัตว์เล็ก
ประวัติการทำงาน

 พ.ศ. 2552                        จบคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2552                        ทำงานสัตวแพทย์ด้านอายุรกรรมสัตว์เลี้ยงและที่โรงพยาบาลสัตว์เอกชน

พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน         ทำงานสัตวแพทย์ด้านอายุรกรรมสัตว์เลี้ยงโรงพยาบาลสัตว์บางกอก

ตารางเวรออกตรวจรักษา   

                                               อังคาร                   :  18.00  - 22.00     น.

                                               พุธ                        :  18.00  -  2200   น.

                                               เสาร์                      :   10.00 -  22.00  น.

                                หยุด     อาทิตย์ ,จันทร์,พฤหัส,ศุกร์

อ.น.สพ.สมเกียรติ  ห้วยจันทึก
ชื่อ - นามสกุล อ.น.สพ.สมเกียรติ  ห้วยจันทึก
สาขาที่ถนัด ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยาและอัลตร้าซาวด์
ประวัติการทำงาน
ร.ต.น.สพ.ภาคภูมิ  สหพิบูลย์ชัย (หมอเอ็ม)
ชื่อ - นามสกุล ร.ต.น.สพ.ภาคภูมิ  สหพิบูลย์ชัย (หมอเอ็ม)
สาขาที่ถนัด ศัลกรรมกระดูกและข้อต่อ
ประวัติการทำงาน

ประวัติการศึกษา

> ปริญญาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2555)

> ศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลักสูตร คลีนิกศึกษาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

> ผ่านการปฏิบัติงานโครงการเพิ่มพูนทักษะทางสัตวแพทย์ด้านคลีนิกสัตว์เล็ก ปี 2556.

> นำเสอนผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และสัตว์เลี้ยง ครั้งที่39 (icvs 2014) หัวข้อ: การรักษากระดูกขากรรไกรล่างหักด้วยเทคนิกหมุดยึดกระดูกและแกนอะคลิลิคในสุนัข; การศึกษาพิสูจน์แนวความคิด.

> หลักสูตรวิชาทหารขั้นสูง

> ปฏิบัติงานในหน่วยตรวจศัลยกรรม(คัดกรองสัตว์เข้าผ่าตัดและดูแลสัตว์หลังผ่าตัด)โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

> ปฎิบัติงานในหน่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อต่อ(ผู้ช่วยศัลยแพทย์)โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรที่ได้รับการอบรม : Orthopedic surgery and Rehabilitation

> One Day CE VPAT: Fractures and management.

> VRVC Pre-congress workshop cruciate ligament rupture repair by TPLO technique; the cadaveric excercise.

> Fundamental of orthopedic examination : ศูนย์ศึกษาต่อเนื่อง โรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

> Principle in small animal fracture management : ศูนย์ศึกษาต่อเนื่อง โรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

> Small animal rehabilitation seminar : physical modalities from theory to practice.

> One Day CE: Update on wound management and surgical correction of skin defects.

 

หลักสูตรที่ได้รับการอบรม : Small animal medicine

> การจัดการโภชนาการทางคลีนิกสัตว์เล็ก: ขั้นตอนง่ายๆที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา

> Smart and strategic diagnosis and treatment of feline lower urinary tract disease and management if canine urolithiasis.

> Cardiovascular review: All about hypertension in small animals.

 

หลักสูตรที่ได้รับการอบรม : Exotic pet

> CE-VPAT: Common Problem in gastrointestinal disease in exนtic pet.

 

หลักสูตรที่ได้รับการอบรม : Radiology

> Interpretation small animal thoracic radiographs with confidence.

สพ.ญ.ปณิตธิยา  นาคหฤทัย ( หมอแอ้น)
ชื่อ - นามสกุล สพ.ญ.ปณิตธิยา  นาคหฤทัย ( หมอแอ้น)
สาขาที่ถนัด อายุรกรรมสัตว์เลี้ยง
ประวัติการทำงาน

สินค้า

ดูทั้งหมด


8plaza.com  eighteggs.com  8webs.com
  © 2009 โรงพยาบาลสัตว์บางกอก All Rights Reserved.  |  by Eight Eggs Co., Ltd.
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
 Email:     Tel: 0-2457-8233